Kvietimas teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūros projektams!

Kvietimas teikti paraiškas AEI (geoterminės energijos, biokuro, saulės) panaudojimas visuomeniniams poreikiams pagal priemonę AEI panaudojimas visuomeniniams poreikiams.

Paraiškas galima teikti iki 2021-12-31

Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/30qym8l

Kvietimas teikti paraiškas AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams pagal priemonę AEI panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams.

Paraiškas galima teikti iki 2021-12-31

Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3ADVnRp

Kvietimas socialiai remtiniems gyventojams teikti paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui elektros energijos reikmėms ir iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui.

Paraiškas galima teikti iki 2021-12-31

Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3vfdrAj

Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui

Paraiškas galima teikti iki 2022-02-08

Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3BGdqIh

en_GBEN