VERT: Lapkričio Mėnesio Šilumos Kainų Statistika Lietuvoje

Vidutinė šilumos kaina

Lapkričio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 5,79 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su spalio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 12,21 proc., per metus (2021 m. lapkritis / 2020 m. lapkritis) – kilovatvalandės kaina didėjo 45,48 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. lapkričio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. rugsėjo mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. lapkričio  mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugsėjo mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 14,86 Eur/MWh – 18,45 proc. didesnė nei į 2021 m. spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugpjūčio mėn. biokuro kaina (12,54 Eur/MWh).

Per metus (2021 m. rugsėjis / 2020 m. rugsėjis) biokuro kaina didėjo 64,29 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 222,18 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh

Pirktos šilumos kainos

2021 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 12,34 proc.: nuo 2,35 ct/kWh spalio mėn. iki 2,64 ct/kWh lapkričio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų lapkričio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. spalio mėn. ir lapkričio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

·        Vilniuje lapkričio mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų, padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir biokuro kainų.

·        Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl pabrangusios iš NŠG superkamos šilumos bei padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.

·        Klaipėdos vartotoms šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų.

·        Šiauliuose šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro.

·        Panevėžio vartotojams lapkričio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos, rugsėjo mėn. brangusių gamtinių dujų ir biokuro.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje lapkričio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,44 ct/kWh su PVM), daugiausiai – Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai (10,62 ct/kWh su PVM).

Lapkričio mėn. šilumos kainos, palyginus su spalio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

·        Dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų UAB „Visagino energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 23,24 proc. (1,35 ct/kWh su PVM).

·        Dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai lapkričio mėn. už šilumą moka 21,65 proc. (1,89 ct/kWh su PVM) daugiau.

·        Dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Ukmergės šiluma“ aptarnaujamiems Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos miestelio vartotojams šilumos kaina didėja 15,23 proc. (1,15 ct/kWh su PVM), o Šventupės kaimo vartotojams – 14,13 proc. (1,14 ct/kWh su PVM).

·        Dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 22,82 proc. (1,75 ct/kWh su PVM).

·         UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 3,57 proc. (0,29 ct/kWh su PVM) dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sprendimo nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d. taikyti 0,48 ct/kWh be PVM sumažintą šilumos kainą.5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. lapkričio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį)

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. lapkričio mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,24 proc., gamtinės dujos – 27,33 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m.

Šaltinis: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (https://bit.ly/3I2Yurg)

en_GBEN