Misija

Skatinti

Skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirmą – biomasės) panaudojimą energetikoje, laikantis darnumo kriterijų.

VIzija

Žalia Lietuva

Lietuva – valstybė, kurioje didžioji dalis suvartojamos energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Naujienos:

Ar žinojai, kad:

Biomasės energetikos sektoriuje dirbančių žmonių skaičius

Nuo 2000 metų biomasės energetikos sektorius padvigubėjo ir dabar sudaro ...
Toliau

Tvarumas

Gamta

Darna

apie mus

Šiuo metu vienijame apie 40 narių

Asociacijai priklauso kietojo biokuro ir kitų atsinaujinančių vietinių išteklių – medienos, šiaudų, energetinių gluosnių, durpių – gamintojai ir tiekėjai, biokuro katilinių ir kitos įrangos gamintojai ir projektuotojai, energijos gamintojai, energetinių plantacijų vystytojai bei mokslo įstaigos. 2003 metų vasarą įkurta Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA šiuo metu vienija 44 narius…

Biokuro gamintojų ir tiekėjų sekcija

Energijos gamybos įrangos sekcija

Mokslo ir biomasės išteklių sekcija

Biomasės granulių ir briketų gamybos sekcija

Energijos gamintojų sekcija

MTT

Asociacijos LITBIOMA Mokslinė Techninė Taryba

         2014 m. gegužės 2 d. Asociacijos LITBIOMA valdybos sprendimu buvo įkurta Asociacijos Mokslinė techninė taryba (MTT). Viena iš pagrindinių tarybos funkcijų– padėti Asociacijai spręsti iškilusius klausimus, dalyvauti numatant uždavinius, tikslus ir perspektyvas asociacijos veiklai. Taryba siekia ir rūpinasi, kad Asociacijos įmonių veikla būtų sėkminga, konkurencinga, turėtų paklausą, vykdo konsultacinę ir ekspertinę veiklą Asociacijos LITBIOMA veiklos klausimais.

Sertifikavimas

lt_LTLT