Mokslinė Techninė Taryba

2014 m. gegužės 2 d. Asociacijos LITBIOMA valdybos sprendimu buvo įkurta Asociacijos Mokslinė techninė taryba (MTT). Viena iš pagrindinių tarybos funkcijų– padėti Asociacijai spręsti iškilusius klausimus, dalyvauti numatant uždavinius, tikslus ir perspektyvas asociacijos veiklai. Taryba siekia ir rūpinasi, kad Asociacijos įmonių veikla būtų sėkminga, konkurencinga, turėtų paklausą, vykdo konsultacinę ir ekspertinę veiklą Asociacijos LITBIOMA veiklos klausimais.

Šiuo metu Mokslinę techninę tarybą sudaro 10 narių ir tarybos pirmininkas:

 1. dr. Kęstutis Buinevičius (Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas). Mokslinės techninės tarybos pirmininkas
 2. Vita Tilvikienė (Lietuvos agrarinių ir miškų centro filialo Žemdirbystės instituto mokslo darbuotoja);
 3. Marius Aleinikovas (Lietuvos agrarinių ir miškų centro filialo Miškų instituto direktorius);
 4. Algimantas Paulauskas (Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas, biologijos katedros profesorius);
 5. dr. Egidijus Zvicevičius (Aleksandro Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų katedros docentas);
 6. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos instituto Degimo procesų laboratorijos vadovas);
 7. dr. Egidijus Puida (Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas.);
 8. dr. Antanas Rimantas Sudintas (Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas);
 9. dr. Dainius Martuzevičius (Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekanas);
 10. (HB) Vida Bendikienė (Vilniaus universiteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros mokslininkė);
 11. dr. Vytautas Šiožinys (UAB „Energy advice“ direktorius).

Klausimų teikimo tvarka

Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais ar be jų pateikia asociacijos Valdyba. Valdyba klausimus Tarybai teikia atsižvelgdama į direktoriaus, asociacijos įmonių (per sekcijų pirmininkus) ir Tarybos pasiūlymus.

Jeigu esate asociacijos LITBIOMA narys ir turite klausimą, kuriam reikia mokslinės argumentacijos, galite jį atsiųsti Asociacijos LITBIOMA direktorės asistentei: El. paštas emilija.jarosaite@biokuras.lt, kuri šį klausimą perduos sekcijos pirmininkui.
lt_LTLT