Recommended by LITBIOMA​

Asociacija LITBIOMA, siekdama skleisti pozityvų biomasės energetikos įvaizdį, sukūrė iniciatyvą ir prekės ženklą „Recommended by LITBIOMA“

Prekės ženklo naudojimą aprašo iniciatyvos taisyklės, kurias galite rasti čia. Prekės ženklu gali naudotis visi Asociacijos LITBIOMA nariai bei kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, gavę Asociacijos sutikimą.

Prekės ženklo „Recommended by LITBIOMA“ logotipas

Prekės ženklas gali būti naudojamas, pavyzdžiui:

  • Interneto svetainėse;
  • Socialiniuose tinkluose;
  • Ant produkcijos pakuočių ir pan.;
  • Įmonių atributikoje;
  • Stenduose, plakatuose ir pan.;
  • Kitoje reklaminėje medžiagoje.

Misija

Skatinti platesnį atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirmą – biomasės) panaudojimą energetikoje, laikantis darnumo kriterijų.

Vizija

Lietuva – valstybė, kurioje didžioji dalis suvartojamos energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

lt_LTLT