Kvietimas teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) projektams!

Taršių technologijų keitimas ATL sektoriuje nedalyvaujančioms įmonėms panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius

Tinkamos finansuoti išlaidos:

• ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas;

• Technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Paraiškas galima teikti iki š. m. rugsėjo 30 d.

• Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3eius5w

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

Išsamus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas:

https://bit.ly/3B0ge2X

Paraiškas galima teikti iki š. m. gruodžio 31 d.

• Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3B0ge2X

en_GBEN