Nepriklausomų mokslininkų “Deloitte” tyrimas apie biomasės energetiką

Nepriklausomi mokslininkai „Deloitte“ atlikto tyrimą „Integruotos energetikos sistemos link: Biomasės energijos socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio poveikio vertinimas“. Asociacija LITBIOMA dalinasi išversta santrauka, politinėmis rekomendacijomis ir išvadomis bei prisegame pilną atliktą tyrimą.

Deloitte – tai Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), kurį sudaro „DTTL“ pasaulinis įmonių tinklas bei su jomis susijusios įmonės. „DTTL“ arba dar kitaip vadinama „Deloitte Global“ ir kiekviena iš jos įmonių narių yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi subjektai.

“Deloitte” teikia audito, konsultavimo, teisines, finansines konsultacijas, rizikos valdymo, mokesčių ir kitas susijusias paslaugas viešiesiems ir privatiems klientams įvairiose pramonės šakose. Turėdama pasaulinį įmonių narių tinklą daugiau nei 150 šalių ir teritorijų, “Deloitte” klientams siūlo pasaulinio lygio gebėjimus ir aukštos kokybės paslaugas, teikdama įžvalgas, kurių jiems reikia sudėtingiausiems verslo iššūkiams spręsti. Daugiau nei 312 000 “Deloitte” specialistų yra įsipareigoję daryti svarbų poveikį.

“Deloitte” tyrimo apibendrinimas: “Apibendrinant, biomasės naudojimas energijai gaminti yra labai svarbus siekiant iki 2050 m. sumažinti anglies dioksido išmetimą į aplinką ir užtikrinti energetikos sistemos tvarumą, siekiant įgyvendinti ES klimato kaitos tikslus. Biomasės energetika gali padėti spręsti pagrindinius anglies dioksido išmetimo mažinimo uždavinius, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, kartu mažinant ES importuojamos energijos sąskaitas. Europos Sąjunga turi reikiamų vietinių išteklių, kad galėtų spręsti šį uždavinį, taip pat būtinų mechanizmų procesų tvarumui užtikrinti, o biomasė yra vienintelis atsinaujinančiosios energijos šaltinis, kuriam taikomi tvarumo kriterijai. Biomasės naudojimas energijai gaminti leidžia sumažinti energetinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių, pagerinti energetinį saugumą ir padidinti energijos kainų stabilumą. Be to, tvarus biomasės naudojimas energijai gauti leidžia prisidėti prie tvaraus miškų valdymo, užkertant kelią miškų kenkėjams ir gaisrams.”

en_GBEN