Certification

ENplus®

ENplusis a world-leading certification scheme for wood pellets. European Pellet Council has given an exclusive right for LITHUANIAN BIOMASS ENERGY ASSOCIATION – LITBIOMA, to administer ENplus® certification system in Lithuania. Pellets producers, traders and service providers can become certified ENplusby applying to us. At the moment most of Lithuanian pellets producers and tradersare certifiedplusin ENplus®

At the moment most of Lithuanian pellets producers and traders are certified in ENplus®. ENplus® certification helps Lithuanian producers to compete in the European market and increases consumer confidence in the finest quality wood pellets produced in Lithuania.

Detailed information is provided in the national ENplus® website: https://enplus-pellets.eu/lt.

GoodChips®

GoodChips® is a certification launched in 2018 by Bioenergy Europe with the aim of guaranteeing the quality of the wood chips and hog fuel on the European market.

GoodChips® is the first international certification of its kind to set specific quality specifications for these fuels, facilitating easier trade between countries. Like ENplus®, GoodChips® aims to create a common understanding of what quality means for these woody fuels and ensure their standardisation.

GoodChips® operates as a third party certification, meaning that an independent certification body assesses company compliance with the requirements of the scheme.

Bioenergy Europe yra suteikusi išskirtines teises Asociacijai LITBIOMA atstovauti GoodChips®

Detailed information is provided: https://goodchips.eu/

SURE

Siekiant užtikrinti tvarų biomasės naudojimą energetikos sektoriuje, REDcert ir Bioenergy Europe

bendromis pastangomis ir patirtimi sukūrė šią naują nepriklausomą ir patikimą sertifikavimo sistemą.

SURE pateikia praktinį sprendimą visiems bioenergetikos sektoriaus ūkio subjektams, kad jie galėtų

įrodyti, jog jų iš biomasės gaminama elektros energija ir šiluma yra tvari. SURE tikslas – suteikti

galimybę visiems ekonominės veiklos vykdytojams įrodyti, kad jie laikosi teisinių RED II direktyvos

reikalavimų.

Asociacija LITBIOMA yra oficiali šios sertifikavimo sistemos Nacionalinė partnerė.

Daugiau informacijos apie šią sistemą rasite: https://sure-system.org/en/

Norėdami gauti daugiau informacijos dėl bet kurios iš Asociacijos LITBIOMA atstovaujamų
sertifikavimo sistemų, galite susisiekti su Asociacijos LITBIOMA sertifikavimo sistemų koordinatore
Agne Babelyte – sertifikavimas@biokuras.lt; +370 616 28381.

en_GBEN