Daugiau nei 550 mokslininkų ragina tvarkyti miškus remiantis klimaito kaitos požiūriu pažangia miškininkyste

Bioenergy Europe pristato atvirą laišką, siųstą ES pirmininkams Ursulai Von der Leyen, Charlesui Micheliui ir Robertai Metsolai, kuriame nurodoma, kad miškininkystės ir bioenergetikos sektoriai sulaukia didelės mokslininkų paramos.

Laiške, kurį pasirašė daugiau kaip 550 mokslininkų ir kurį parėmė tarptautinė bendruomenė, raginama miškus tvarkyti atsižvelgiant į klimato kaitą. Miškai atlieka svarbų vaidmenį mūsų aplinkoje – juose kaupiasi anglis, jie gali sušvelninti klimato kaitos padarinius ir padidinti biologinę įvairovę. Tačiau dėl besikeičiančių klimato sąlygų miškams kyla vis didesnis pavojus, kurį galima sumažinti tik tinkamai tvarkant miškus ir naudojant biomasės produktus. Taip būtų užtikrinta tvari bioekonomika ir atsinaujinančiosios energijos gamyba.

Laiške pabrėžiama, kad siekiant išvengti iškastinio kuro išmetamo CO2 kiekio galima tik tinkamai tvarkant miškus ir panaudojant biomasę. Miškų valdyme daugiausia dėmesio skiriama miško sveikatai palaikyti ir medienai gaminti, tačiau neišvengiamas medienos ruošos, apdirbimo ir medienos produktų gamybos šalutinis produktas yra nekokybiškos medžiagos, kuri, išskyrus medieną biokurui, naudojama menkai arba visai nenaudojama.

Medienos gaminių nauda klimatui yra didelė – iš jų pagaminami ilgaamžiai daiktai, o kartu mažinamas anglies dioksido kiekis ir pakeičiamos daugiau energijos naudojančios medžiagos. Be to, jie gali būti atsinaujinančiosios energijos šaltinis, skirtas sukurti sinergiją su kitomis miško pramonės šakomis ir reikšmingai prisidėti prie ES šalių klimato politikos. Laiške minima, kad energijos pakeitimas yra neatsiejama valdomų miškų ir su jais susijusių medienos produktų sudedamoji dalis.

ES lygmeniu vykstančios derybos dėl Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos yra puiki galimybė padidinti aplinkosaugos užmojus. Tačiau draudimas naudoti energijai gaminti medieną iš tvariai tvarkomų miškų neduotų papildomos naudos biologinei įvairovei ir trukdytų kurti žiedinę bioekonomiką.

Laiške daroma išvada, kad ekologiškai pagrįsta ir tvari miškininkystė, kurioje medienos kiekis išlieka pastovus, o jos prieaugis panaudojamas produktams ir energijai gaminti, yra “klimato požiūriu pažangi”. 

Pasak pagrindinio autoriaus, profesoriaus Rolando Irslingerio, sąvoka “klimato požiūriu pažangi miškininkystė” (angl. Climate Smart Forestry, CSF) sujungia kovos su klimato kaita tikslus su miškų valdymu. Tai ne tik anglies dioksido kaupimas miško ekosistemose, bet ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas, miško ekosistemų atsparumo didinimas, biologinės įvairovės kriterijai ir tvarus miško savininkų produktyvumo bei pajamų didinimas. Įgyvendinant BSP atsižvelgiama į ES valstybių narių regioninius gamtinių veiksnių ir socialinių bei ekonominių aplinkybių ypatumus. Joje ieškoma sinergijos su kitomis politikos kryptimis, darančiomis poveikį miškų sektoriui, pavyzdžiui, kaimo, pramonės, energetikos ir biologinės įvairovės politikos kryptimis.

Bioenergy Europe politikos direktorė Irene di Padua pabrėžia: 

Dabartinės diskusijos apie tvarų miškų valdymą ir biomasės energetiką yra nulemtos emocijų ir neatspindi tikrovės, esančios miškuose ar mokslinėje literatūroje. Jei norime pasiekti numatytus ES kovos su klimato kaita tikslus, privalome rasti įgyvendinamas ir taikytinas priemones bei gaires, kuriose būtų atsižvelgta į miškų daugiafunkciškumą.

Bioenergy Europe informacija.

en_GBEN