Kviečiame teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) projektams!

Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

• Fondas – 10 mln. Eur. Paraišką galima teikti iki š.m. gruodžio 31 d., tačiau rekomenduojama pateikti greičiau.

• Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3gPg9H4

AEI (Geoterminės energijos, Biokuro, Saulės) panaudojimas visuomeniniams poreikiams pagal priemonę AEI panaudojimas visuomeniniams poreikiams

• Fondas – 2 mln. Eur. Paraišką galima teikti iki š.m. gruodžio 31 d., tačiau rekomenduojama pateikti greičiau.

• Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3vRb8SE

AEI (Geoterminės energijos, Biokuro, Saulės) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams pagal priemonę AEI panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams .

• Fondas – 1 mln. Eur. Paraišką galima teikti iki š.m. gruodžio 31 d., tačiau rekomenduojama pateikti greičiau.

• Visa informacija apie projektą ir paraiškų teikimą https://bit.ly/3zUvA8K

lt_LTLT